Roa  andro feno aho no nampianatra teto @ KSP, Komity Synoda Andriry Betroka, 3-4 Aprily 2019. Novelarina ny Genesisy ny 3 tontolo andro.

Notsindriana mafy ihany koa ny FIZAKATENA ny 4 tontolo andro. Miezaka fatratra isika hampandroso ny FLM.

« Fa efa nanisy soa ahy Andriamanitra, ka manam-be aho ».Gen.33:11b Asa.2:44-47

share

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *