NY REFORMASIONA (Lahateny nataon’i Filohan’ny FLM tao Antsahamanitra Antananarivo)

 FITARIHANTENY Toa zavatra efa navalon’ny tantara ny REFPORMASIONA? Misy aza efa tsy mihevitra mihitsy akory ny atao hoe REFORMASIONA fa difotry ny fahasahiranana na sempotry ny rivotry ny fanatontoloana? Feno 500 taona katroka anefa...