06 Jolay – 12 Jolay 2017- Nandray anjara tamin’ny fankalazana ny faha-500 taonan’ny Reformasiona tany Wittenberg (Allemagne) ny Delegasiona Loterana Malagasy notarihin’ny Filoha FLM.

You may also like...