Toriteny: Mat. 28:19a « Koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. »

You may also like...