Ny Tranon’i Jehovah, Andriamanitr’Israely

4 December 2017 Bible Text: Salamo 122 | Ramatoa RANDRIAMALALA Anjaniaina