Fivoriamben’ny FFLET (Fiombonan’ny Fiangonana Loterana Eran-Tany)

Fivoriamben'ny FFLET (Fiombonan'ny Fiangonana Loterana Eran-Tany)

Ry zanaky FLM!
Ho tonga eto Madagasikara ny solontenan ‘ny Fiombonan’ ny Fiangonana Loterana Erantany (FFLET) na LWF ny 6- 13 septambra 2019 hamangy Fiangonana Loterana Malagasy . Mifanindran-dalana amin’ ny fahatongavan ‘ny Papa Ray Masina io daty fahatongavana io fa saingy tsy misy izay ifandraisany fa daty no nifanojo ihany. Ny anton’ ny fahatongavana dia haneho amintsika firaisana sy fiombonana  » communion » Masina . Ankoatr’ izay dia ho tonga hivory miaraka amin’ ny solontena FFLET io ny solontenan’ ny fiangonana Pentekotista avy ivelany Lutheran understanding of Freedom, Healing and Deliverance (cf. Luke 4:18b raha adika malalaka dia ny hoe ny Fahazoan ‘ny Loteranany fahafahana @ fanasatrinana sy ny fanafahana ( famoahana demonia) araka Lio4:18 B .Ny anton’ ny fisian ‘ny Kaonferansa io aty amintsika dia satria ny FLM dia Fiangonam-pifohazana . Tsara ho mazava amintsika fa tsy ilay fiangonana Pentekotista araka ny fahazoantsika azy no eto toy ireo karismatika eto amintsika fa ny atao hoe Pentecostal dia ireo izay manindry ny asan’ny Fanahy Masina noho ny andro Pentekosta . Koa araka izany, Ny fahatongan ‘ireo vahiny ireo eto dia tsy hanova ny FLM ho Pentekotista akory fa hoy ny teny malaza nataon ‘ny Filohan’ ny Fiangonana Loterana eran-tany teo aloha izay ny hoe  » To be lutheran be eucumenical  » Ireo vahiny ireo dia ho tonga hiara miangona amintsika ao Antsahamanitra amin’ ny famaranana ny isantaona SPAnta ny alahady 8 septambra 2019 ho avy izao . Mirary soa indrindra .
Ramatoa Toromaree Manananto
Tonia lefitry Fiangonana Loterana Malagasy

share

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *