Sermons by Past Dr RAFALIMANANA Jean De Dieu


Apokalypsy 2 : 1-11 « Izay maharesy dia havelako hihinana ny avy amin’ny hazon’aina »

Apokalypsy 2 : 1-11 « Izay maharesy dia havelako hihinana ny avy amin’ny hazon’aina »

Speaker: | juillet 28, 2020

𝐅𝐈𝐓𝐀𝐑𝐈𝐇𝐀𝐍-𝐓𝐄𝐍𝐘 Ny Apokalypsy (apokálypsis) na ny “Fanambarana” no Boky farany ao amin’ny Testamenta Vaovao (TV). Araka ny 1:1 amin’ny maha Apokalypsy azy dia Boky izay mampahalala ny marina izay voatahiry ho tsiambaratelo sy voahafina teo...