Sermons by Pastora Dr. RAKOTOZAFY Denis


Ny fanantenan’ny mino amin’ny fiaretana fahoriana

Ny fanantenan’ny mino amin’ny fiaretana fahoriana

Speaker: | juillet 31, 2020

𝐅𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐡𝐚𝐧-𝐭𝐞𝐧𝐲 Amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao dia tandrify tsara ny lahateny anjarantsika anio, mba hifampaharezantsika manolona ny fahoriana sy ny zava-tsarotra izay lalovan’ny firenena ary miantraika amin’nyfiainan’ny isan-tokan-trano koa ary tsy afa-miala amin’izany ny mino. Ny...