FAMPIANARANA sy FANABEAZANA TEOLOJIKA LOTERANA

Ny FFTL dia miandraikitra ny Fampianarana sy ny Fanabeazana Teolojia ato amin’ny FLM, ivondronan’ny:

  • Sekoly Fanabeazana Teolojika ho an’ny Laika Loterana( SEFATELL),
  • Sekoly biblika (SB),
  • Sekoly Biblika ho an’ny Vehivavy ao Amboaloboka( SBVA),
  • Seminery Teolojikam-Paritany Loterana(STPL),
  • Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia ( SALT)