FLM / COMORES / MORONI

FLM / COMORES / MORONI

Misaotra an’i Jesosy izay miasa amin’ny fombany ka maniraka ny Mpanomponyhampivelatra hatrany ny FLM.
110 no isan’ireo Kristiana tonga niara-nivavaka ny ALAHADY 12 MARS 2017 lasa teo ary ny 4 tamin’izy ireo dia konfirmanda noraisina ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo io anndro io
Miray fo sy mangetaheta fampianarana Tenin’Andriamanitra izy ireo ary voky fa novangian’ny Ray aman-dReny.Endrey ny fifalian’ireo nanatona ny Latabatra Masina tamin’ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.
Mivavaka ho an’ny Ray aman-dReny Filohan’ny FLM Pastora Dr David Rakotonirina fa lehibe ny saha anirahan’i Jesosy azy.
Ny Asa rehetra tanteraka dia hanaterantsika Voninahitra ho an’i Jesosy Kristy Lohan’ny Fiangonana hatrany!

share

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *