Sermons by 𝐏𝐚𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐑𝐈𝐍𝐓𝐒𝐎𝐀 𝐑. 𝐒𝐨𝐥𝐨𝐦𝐨𝐧


Apokalypsy 4 : 1-8

Apokalypsy 4 : 1-8

Ry havana malala ao amin’ny Tompo, mamerina ny fisaorana an’Andriamanitra isika noho ny halehiben’ny fitiavany sy ny famindrampony ka mbola ahafahantsika indray koa mihaona amin’ny alalan’ny fandrenesana ny tenin’Andriamanitra, na dia tsy tafangona amin’ny toerana...