Jesosy maty ho antsika

Jesosy maty ho antsika

Fampianarana izay ataon’ny Ray Aman-Dreny, Pastora RANDRIANASOLO Joseph, mpampianatra ao  amin’ny Sekoly Ambony Loterana

Share