Sermons by Past RAKOTONIRINA David


RAKITRA VIDIN’ATODY

Speaker: | juin 28, 2020

I Korintiana 16:1 Ary ny amin’ny famoriam-bola ho an’ny olona masina, dia mba manaova koa ianareo toy izay nasaiko nataon’ny fiangonana any Galatia. I Korintiana 16:2 Amin’ny andro voalohany isan-kerinandro dia samia manokana ao aminy...